ANN

Stichting Autisme Netwerk Nederland (ANN)

Iets Drinken wordt georganiseerd door stichting Autisme Netwerk Nederland.

Het doel van Iets Drinken is mensen met een vorm van autisme met een normale tot hoge begaafdheid op een laagdrempelige manier bij elkaar te brengen.


KvK-nummer 71559086
RSIN 858762420
IBAN NL72 RBRB 0706 5859 25

Postadres: Bandoengstraat 7 9715NA Groningen
 

Bestuursleden:
Matthijs Kremer – Voorzitter
Jos Nugteren – Secretaris
Peter Jongenotter – Penningmeester
 

Doelstelling stichting Autisme Netwerk Nederland (ANN):

  • Het bevorderen van de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een vorm van autisme
  • Het bevorderen van een positieve benadering van autisme en mensen met autisme
  • De stichting tracht haar doel – onder meer – te verwezenlijken door het uitvoeren van het project Iets Drinken
  • Voorzien in de concrete sociale behoeften van onze doelgroep.

Beloningsbeleid: De functie van bestuurslid is een onbezoldigde functie. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag uitgeoefende activiteiten: Stichting ANN is op 11 april 2018 opgericht. Met ingang van deze datum heeft stichting ANN de activiteiten van stichting AsocialeKaart, te weten Iets Drinken, voortgezet. Stichting AsocialeKaart kon de activiteit Iets Drinken niet langer uitvoeren en heeft deze overgedragen aan Stichting ANN. Het bestuur van stichting ANN vergadert eens per maand.

Stichting ANN bestaat sinds 2018. De jaarrekening van 2018 is daarmee de eerste jaarrekening van de stichting. Jaarrekeningen van volgende jaren zullen binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar op deze website worden gepubliceerd.

Jaarrekening 2023