Belangenorganisatie autisme

Stichting AsocialeKaart is een belangenorganisatie voor normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een vorm van autisme.

Op 21 Juli 2011 is de stichting AsocialeKaart opgericht door: Gody en Gijs. Zij hebben beiden een vorm van autisme: Asperger. Gijs is voorzitter van de stichting. Gody is sinds 2014 niet meer actief voor de stichting.

Ons doel is een positieve benadering van autisme:

  • Het bevorderen van de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een vorm van autisme.
  • Het bevorderen van een positieve benadering van autisme en mensen met autisme.

Wij willen dit doen door middel van het organiseren activiteiten met vrijwilligers uit onze eigen doelgroep. Zo willen we bouwen aan duurzame relaties. Wij geloven in de (eigen) kracht van mensen met autisme!

Stichting AsocialeKaart is betrokken bij de volgende projecten rondom autisme:

Daarnaast geeft de voorzitter van de stichting, Gijs op verzoek ook lezingen over de stichting, het project Iets Drinken en autisme. Meer informatie op: gijshorvers.nl

Stichting AsocialeKaart is een organisatie zonder winstoogmerk en is door De Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).

Iets Drinken is gratis, maar het kost wel geld

Projecten zoals Iets Drinken zijn gratis, maar het organiseren is niet gratis. Zo zijn er kosten voor bijvoorbeeld: promotiemateriaal, zoals drukwerk en de website, zaal en apparatuurhuur voor activiteiten. Het is onze bedoeling om over een paar jaar een landelijk netwerk van Iets Drinken's te kunnen aanbieden. De kosten die aan een landelijk netwerk van een project als Iets Drinken verbonden zijn, zijn niet alleen de bovengenoemde kosten, maar ook reiskosten om de locale organisatoren te coachen.

Wilt je de projecten van Stichting AsocialeKaart voor en door mensen met autisme steunen?

Maak dan jouw gift over op: NL 31 INGB 0005 0554 90 t.n.v. Stichting AsocialeKaart te Enschede of geef online via allegoededoelen.nl.

Wederdienst

Voor bedrijven (en particulieren) bieden wij de mogelijkheid om een link te plaatsen op onze link pagina in de categorie: sponsors. Voor meer informatie: neem contact met ons op.

Wil je contact met ons opnemen dan kan dat via Twitter (@asocialekaart) of via: Contact. Je kunt natuurlijk ook hieronder een reactie achterlaten.

Stichting AsocialeKaart
Bleekweg 35 7512 BW Enschede
KvK 532261195
E
-mail